سما پرسید

کیست کورئید پشت گوش بچه ام دوتا کیست ازنخود ریزتر زیر پوستشه دوماهشه دیروز فهمیدم چی میشه؟
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۲۰ دی ۱۴۰۱
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.