پسر خواهرم ۵ ماهشه روزه چهارشنبه بعد از ظهر گذاشتمش رو موتور و اومدم آروم حرکت کنم موتور خاموش شد و سرش خورد به فرمون و گریه کرد الان خیلی می‌ترسم  بعد از اینکه سرش خورد به فرمون گریه کرد بعد پنج دقیقه ساکت شد بعد خوابید

سام سوال پرسید فروردین ۲۵, ۱۴۰۲