درودو با احترام ميخواستم ببينم واكسن كرونا براي بچه ۷ ساله ضرر نداره شايعاتي بود ميبني براينكه ممكنه ديابت بگيره خواستم نظره شما را به عنوان متخصص بدونم . سپاس

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱