سلام ببخشیدمه دوقلو۲۸هفته دارم که الان ۱۳ماهشونه۳۴روزnicuبودن وقتی ترخیص شدن گفتن خداروشکرهیچ مشکلی ندارن سونومغزی شدن هیچ مشکلی نداشتن ورشدوقدشون ودورسرشون هم خوب بودولی هنوزکامل نمیتونن بشینن وبلندشن سرپاراه برن ولی قل میخورن وسینه خیزهم میرن بنظرشماطبیعیه مشکلی نیست خیلی نگرانم

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۵, ۱۴۰۱