سلام پسرم ۲۰ روزه هست نفخ داره خیلی زور میزنه و قرمز میشه یا وقتی میخوابه با گریه بیدار میشه چیکار کنم  

مینا سوال پرسید مهر ۱۸, ۱۴۰۲