سلام خسته نباشید .ماچند روز رفتیم شهرستان دخترم ۵ سالشه یک مرتبه دو تا لکه قهوه های دو طرف صورتش در اومده ۵ روزه پماد کانسدرم هم میزنم نرفته بنظرتون چه پماد بزنم روی دستش و زیر گردنشو چنتا لکه قهوه ای کوچیک در اومده .توی شهرستان البته تو آفتابم می‌گشت و یه بره کوچیکم داشتن که بهش دست میزد ممکنه از اون باشه؟

دکتر فرناز محامدی وضعیت این سوال را به حالت «انتشار» در آورد فروردین ۲۱, ۱۴۰۲