سلام میشه برا کودک ۷ ساله قرص آزیترومایسین ۲۵۰ داد اگه بدیم باید چقد باشه ۷وبه ممنون

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۲۱, ۱۴۰۱