سلام نوزاد۵ماهه دارم سرماخورد گلوش عفونت کرد وچرکی شد دکتر بردم آزیترومایسین ۱۰۰ دوازده ساعته یک سی سی دادم تا پنج روز الان دوسه هفته ایی هست هنوز گلوش عفونت داره وصدا میده چی بهش بدم خوب شه؟

به این سوال پاسخ داده است