دخترم حالت تهوع و دل درد و استفراغ داره انتی بیوتک گرفتم و شربت حالت تهوع و دی سیکلومین خوبه براش

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است شهریور ۲۱, ۱۴۰۱