سلام پسر دوسال و هشت ماهه دارم ابریزش بینی کرفته امروز و گرفتگی بیتی چه دارویی بهش بدم؟ من همیشه پلارژین میدم به بچم وقتی سرنا میخوره ولی اینسری چیزی ندادم

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۰, ۱۴۰۱