پسرمن سرماخورده چندروزپیش تب داشت بااستامینوفن خوب شده بودامشبم عطسه وسرفه داره میشه کمکم کنین چیکارکنم 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است مرداد ۲۱, ۱۴۰۱