سلام گاهی وقتی دختر بچه ام خودشو جمع میکنه وزور میزنه ودیر بعد از شیر خوردن اروق میزنه

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است اسفند ۸, ۱۳۹۸