پسرم سه روز پیش گلو درد و تب داشت ، منم همون روز همین علائم و پیدا کردم و شدید تر ، ما به کرونا مشکوک شدیم رفتیم بیمارستان و پسرم آزمایش داد و من سی تی شدم که سی تی ام نرمال بود . جواب آزمایشات پسرم فقط تست crp بالایی داره حدود ۶٫۷ شده . این خطرناک هست یا نرمال

چون بقیه ی آزمایشاتش نرمال بودن

به این سوال پاسخ داده است