دکتر فرناز محامدی پرسید

درد گوش در هواپیما
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۱۹ مهر ۱۳۹۸
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.