چند روز است که پس از شیردهی از یک سینه به نوزاد یک سال و نیمم احساس درد عمقی در سینه و سوزش و خارش دارم، تقریبا تا دو ساعت پس از شیردهی ادامه داره و خوب میشه. نوک سینه هم سوزش بیشتری داره ولی تورم و چیز دیگه ای ندارم. گاها نوک سینم ترک میخوره و میسوزه ولی اینبار دردی که داره بیشتر اذیتم میکنه، حتی نصف شب تا یک ساعت خوابم نمیبره

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۷, ۱۴۰۰