دخترم ۲۲ روزه هست شیرخودمو میخوره کمکی شیرخشک ببلاک۱ میخوره روزی ۸،۹ بارمدفوع میکنه وانگارکمی ابکی شده مدفوعش میشه کمک کنید دفعش زیادنیست احساس میکنم وزن نمیگیره

فریبا سوال پرسید شهریور ۸, ۱۴۰۲