1. دخترم دوسال و ۷ماهه هست از صبح تب کرده شربت دیستامین میدهم هر ۴ساعت یکبار بدنش داع میشود و دمای بدنش از ۳۶تا ۳۷میشود.اصلا ابریزش بینی و سرفه هم ندارد.فقط خیلی بادمعده میدهد و هنوز امروز شکمش کار نکرده
به این سوال پاسخ داده است