قد ۷۰ سن ۸ ماه تمام وزن ۸ و سیصد قدش کوتاهه میتونم بهش زینک بدم؟ ویتامین د۳ و آهن میخوره.

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۴, ۱۳۹۸