سادات پرسید

برجستگی عدس شکل کمی بالاتر از گردن انتهای رویش مو زیرپوست
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.