طبق ازمایشی که دادم امروز آزمایشگاه گفته عفونت کمی دارد طبق دستور پزشک دارو نیاز داره عکس هم آپلود نمیشه که بزارم نمیدونم چه کنم

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۶, ۱۴۰۱