مریم پرسید

انسداد کامل رود جنین درمان میشه
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۳ فروردین ۱۴۰۲
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.