با سلام نوزاد دوماهه دارم که از روز ۴۵ متوجه شدم آلرژی به پروتئین گاوی اره خودم رژیم کامل رو طبق پزشک متخصص رعایت می کنم

دکتر هم اول شیرخشک ببلاک کامنت رو تجویز کرد بعد که خوب نشد نیو کیت  رو معرفی کرد ولی مدفوع دخترم هنوز ابکب و لعاب دار است

به این سوال پاسخ داده است