سلام وخسته نباشین نوزاد من ۲۵روزشه دوروزه تقریبا اسهال شده روزی ۹بار مدفوع میکنه وامروز کمی خون در مدفوعش بود خواستم ببینم چیکار کنم

سوال پرسید