سلام  من دخترم شیش ماهشه دیروز داخل استفراغش خون بود مشکل چیع 

اول قرمز بود بعد قهوه ایی مانند شد

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است بهمن ۵, ۱۴۰۱