سلام ببخشید من خیلی نگرانم شنیدم کرونا بچه های زیر سه سال رو میکشه من همه زندگیم دوتا دخترم هست یکیش تو چهارساله یکیش یکسال چهارماهشه تورو خدا بگین دروغ هست من اصلا جای نمیرم باکسی رفت امدم ندارم بهداشتم رعایت میکنم میخاستم بدونم این کرونا درمان نداره

به این سوال پاسخ داده است