پسرم ۱۰ روز پیش فقط ابریزش بینی داشت و خوب شد ازپریشب تب کرده و گاهی تک سرفه داره حال عمومیش خوبه سرحاله و بازی میکنه . خواهر دوقلوشم به همین صورت ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۱۶, ۱۴۰۰