کودک ۱۶ماهه ای دارم که دور سرش ۴۴سانتیمتر است،و اندازه دور سرش موقع تولد ۳۳سانتی متر بوده است،ایا طبیعی ست ؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آبان ۲۵, ۱۴۰۱