باسلام

پشت سر دخترمن کمی بالاتر از گردنش ی برجستگی ک ب چشم خیرولی بادست لمس میشه مثل عدس دقیقا هست ممکنه خطرناک باشه یا همون استخونه؟ دقیقاااا عین عزس، ازبدوتولد بود. عکسی ک گذاشتم ازنت هست وجایی ک قرمز علامت زدم منظورم هست

سادات سوال پرسید فروردین ۱۹, ۱۴۰۲