سلام خسته نباشيد ، من يه دختر ٨ ماهه دارم بعد از دادن آزمايش خون براى خوردن قطره آهن متوجه شدم كه ظاهراً دخترم كم خونه ، البته من شهرستان هستم و دكتر دخترم ميگه كه گلبول هاى دخترم كم رنگه ، به هر حال قطره اسيد فوليك دادن و قطره آهن با دوز بالاتر، ولى مشكل اصلى اين هستش كه دختر من شب ها خيلى بيدار ميشه نميدونم خواب ميبينه يا چى كه با گريه و گاهى با جيغ بيدار ميشه و به محض اينكه شير ميدم( شير خودم و ميخوره ) يا بغلش ميكنم آروم ميشه ، تقريباً تا ٤ صبح اين شرايط هست مه ديگه بعد از اون ساعت خوابش عميق ميشه ، و اينكه من غذاى كمكى كه بهش ميدم اصلاً استقبال نميكنه و شير خودم رو ميخواد

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۱۶, ۱۴۰۰