سلام خانم دکتر جنین ۳۲ هفته سونو گرفتم گفت انسداد رود وآسیت داره الانم تو هفته ۳۵ هستم بعد زایمان بچه زنده میماند و درمان دارد

مریم سوال پرسید فروردین ۱۳, ۱۴۰۲