مریم پرسید

آسیت و انسداد جنین ۳۲هفته درمان میشه
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.