سلام پسرم ۸ سالشه هر ۳ یا ۴ روز یک بار میره دستشوی اضافه وزن هم داره 

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است شهریور ۲۱, ۱۴۰۱