محسن پرسید

کار نکردن شکم نوزاد
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۱۰ دی ۱۴۰۲
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.