پسرم هشت ماهشه وزن تولد ۳۵۰۰الان ۷۶۰۰هست شبا هر یک ربع یا ده دیقه بیدار میشه شیر میخاد اصلا نمیخابه خوابش سبک میخام شیر شب رو قط کنم مشکلی نیست ؟و چطوری قط کنم 

مریم سوال پرسید آذر ۱۰, ۱۴۰۱