مینا پرسید

چرا نوزادم گریه می‌کنه به شیر خوردن؟
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.