اهورا پرسید

چرا بعداز خوردن 7روز اموکسی کلاو هنوز سرفه های پسرم خلطی هست؟؟ پسرم 3وچهارماهشه
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۱۹ بهمن ۱۴۰۱
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.