سلام من پسرم ۶سالشه و ۳۵ کیلو پرخوری زیاد داره و اصافه وزن بالا دارویی بگید که اشتهاشو کم کنه ممنونم 

به این سوال پاسخ داده است