سلام خدمت شما نوزاد دوماهه دارم که به هنگام عوض کردن پوشکش متاسفانه مقداری از ادرار خودش به صورتش پاشیده شد که به داخل دهان و چشمش رفت اقدامی لازم است ؟فقط با اب شستشو دادیم

نیکان سوال پرسید اسفند ۱۲, ۱۴۰۱