سلام

وزن تولد پسرم ۲.۷۵۰ بوده الان ۹ماه و ۳ روز داره و ۷کیلو و ۸۵۰ گرم هست . آیا وزن گیری متناسب هست ؟؟

برای بهبود روند وزنگیری چه غذاهایی به برنامه غذایی اضافه شود ؟؟

به این سوال پاسخ داده است