واکسن ۱۸ ماهگی رو باید بهمن ۱۴۰۰ می زدیم نزدیم الان شهریور ۱۴۰۱ میشه زد؟ متولد ۱ مرداد ۱۳۹۹ هستش

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است شهریور ۲۱, ۱۴۰۱