وقت بخیر.  من برای پسرم واکسن پرونار ۱۳ را در ۲ ماهگی همراه با واکسن ۲ ماهگی تزريق کردم 

دوره بعدی باید با ۴ ماهگی تزریق کنم ؟ ایرادی نداره؟ 

یک دکتر در اینستاگرام گفت نباید همراه واکسن ۲ ماهگی و …‌ تزریق شود باعث تشنج میشه آیا درسته ؟ 

دوره پرونار ۲ ،۴ ،۶ و یکسالگی هست ؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است شهریور ۲۱, ۱۴۰۱