پسرم ۵ماهشه وقتی مادرش میذاره رو پاها تا بخابه سرشو فشار میده ب بالا و‌کمرشو قوس میده ،مشکلش چیه

عمر سوال پرسید بهمن ۲۹, ۱۴۰۱