با سلام

نوزادم دختر و ۳ کیلو ۲۰۰ گرم در ۴۰ روزگی است

همسرم قادر به شیردهی نیست و مجبور به دادم شیر خشک هستیم ( افسردگی بعد از زایمان دارد و طبق دستور روان پزشک نباید کودک را شیر دهد )

میزان هر دفعه شیر خشک ( چند سی سی ) و زمان و فاصله ی زمانی شیر نوزاد چقدر باید باشد ؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است آذر ۲۰, ۱۴۰۰