دخترم ۲۰ روزشه، الان یه هفته ست خودشو منقبض میکنه و صورتش سرخ میشه، ولی گریه نمیکنه. علتش چیه و چه درمانی داره؟

به این سوال پاسخ داده است