سلام خسته نباشید

پسر من ۳ روز تب کرد بعد از اون بدنش دون دون قرمز در آورد از پشت کمر شروع شد رفت رو شکمو سینش بعد گردنو صورتش.

یوقت کم میشه یوقت زیاد دیشب هم بی حال شدن

۹ ماه ۱۵ روزشه

به این سوال پاسخ داده است