سلام خانم دكتر عزيز

دخترم ١٤ ماهشه ساعت ٩ ميخوابه ١٢ شب شير خشك ميخوره و يه بارم ساعت ٦/٣٠ تا ٧ البته كه به نمودار رشد بك كيلو كمبود وزن داره آيا بايد اين شير هم در شب قطع بشه ممنون ميشم جواب بدين

به این سوال پاسخ داده است