سلام نوزاد ۱۶ روزه دارم ۳۷ هفته به دنیا اومده دکتر براش فولیک اسید۱ نوشته مشکلی براش نداره؟

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۰, ۱۴۰۱