سلام پسر من نه ماه وشش روز دارد هنوز نمیتونه بشینه و سینه خیز میره ولی نمیتونه چهار دست و پا بره وقدش هم ۷۰هست بردم برای چکاپ بهداشت گفتن که قدش خوب رشد نکرده میتونم برای شربت کلسیم بدم اگه میتونم بدم چه نوع کلسیم وچه مقداربرای نشتن و چهار دست و پا رفتن ورشد قد چی بدم بهش

دکتر فرناز محامدی به این سوال پاسخ داده است دی ۲۰, ۱۴۰۱