سلام من پسر هستم ۱۳ سالمه قدم ۱۴۹سانتس متر هست 

قد مامانم ۱۸۵ پدرم۱۷۸ . ایا من رشد میکنم ؟

قدم از همسن و سالان کمتره

امیر منصور سوال پرسید فروردین ۳, ۱۴۰۲