گیتی پرسید

علائم آبله مرغان یا سرخک
دکتر فرناز محامدید
دکتر فرناز محامدی
.
۲ دی ۱۴۰۱
زمان پاسخ‌گویی
۱  تا  ۷ روز کاری
برای پاسخ سریعتر، از مشاوره تلفنی استفاده نمایید.